~w
k4
1R 17m2
65,000
~w
k8
1R 14.33m2
53,000
~w
k5
1K 16.25m2
67,000
~w
k4
1K 14.43m2
58,000
~w
k2
1K 20.27m2
68,000
~w MS 1R ~w MS 1R ~w MS 1K ~w AP 1K ~w MS 1K
~w
k10
1K 20m2
72,000
~w
k4
1K 21.97m2
79,000
~w
k7
1K 21.96m2
85,000
~w
k5
1K 22.58m2
87,500
V~w
k6
1R 16m2
59,000
~w AP 1K ~w MS 1K ~w MS 1K ~w MS 1K ۂ̓V~w MS 1R
~w
k10
1K 23.2m2
91,000
V~w
k9
1R 20.88m2
72,000
~w
k4
1R 17m2
65,000
~w
k3
1K 20.66m2
68,000
~w
k4
1K 25.65m2
80,000
~w MS 1K ۂ̓V~w MS 1R ~w MS 1R ~w AP 1K ~w MS 1K